Bán xe ben Hyundai 1.75 tấn HD65 bửng liền tự động cân bằng phân phối lực phanh

Bán xe ben Hyundai 1.75 tấn HD65 bửng liền tự động cân bằng phân phối lực phanh

Bán xe ben Hyundai 1.75 tấn HD65 bửng liền tự động cân bằng phân phối lực phanh