Xe tải Dongfeng Trường Giang 4 chân 17.9 tấn thùng bạt sử dụng công nghệ hàn tiên tiến tại Bình Dương

Xe tải Dongfeng Trường Giang 4 chân 17.9 tấn thùng bạt sử dụng công nghệ hàn tiên tiến tại Bình Dương

Xe tải Dongfeng Trường Giang 4 chân 17.9 tấn thùng bạt sử dụng công nghệ hàn tiên tiến tại Bình Dương